.  Dnes je středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka.
 
 Projekt "Právo a EU" vzniká ve volném čase realizátorů - kterými se můžete stát i vy...
 
 JURISTIC o EU
 • Články
 • Navíc
 • Zajímavosti, ankety
 •  Dokumenty
 • Harmonizační předpisy
 • Mezinárodní smlouvy
 • Normy ES
 • "Case law"
 •  Odkazy o EU
 • Oficiální zdroje
 • Neoficiální zdroje
 •  EU aktivně
     
   ANKETA
  Jaký je podle vás Evropský soudní dvůr?
  Jeho rozhodování mě nezajímá (nepřikládám mu větší důležitost)
  272
  Ideální prostředek "dolaďování" práva ES
  207
  Silný... Státy podepsaly a "díky" ESD se postupně dozvídají co.
  129
  Normální nejvyšší soudní instance...
  65
  Jeho rozhodování mě nezajímá (ano, je důležité; ano, znamená to konec mé právnické kariéry; ano, půjdu dělat něco jiného...)
  59
  Celkem hlasovalo 4033 lidí.
  member of
  J U R I S T I C

  pravnicky prostor
  Publikováno: 28. 4. 2000
  Počet zobrazení 4859. (Sessions 4415)
  Některé základní pojmy evropského práva

       

  Vzhledem k tomu, že přizpůsobování práva je déletrvající jednosměrný proces, používá se někdy místo běžných termínů harmonizace (sbližování) spíše přesnějšího aproximace, tedy přibližování. Podobné problémy se ostatně objevují v celé řadě dalších termínů. Tento článek se snaží tyto nepřesnosti vyjasnit.


  Harmonizace, aproximace a acquis communautaire

  Vzhledem k tomu, že přizpůsobování práva je déletrvající jednosměrný proces, používá se někdy místo běžných termínů harmonizace (sbližování) spíše přesnějšího aproximace, tedy přibližování.

  Sbližování neboli harmonizace práva -v kontextu této práce- reprezentuje proces přizpůsobování a transformace právního řádu přidruženého státu, a to tak, že dochází k jeho plné slučitelnosti s komunitárním právem v oblastech odpovídajících působnosti norem práva ES. Předmětem sbližování jsou na jedné straně právní akty přidruženého státu, na druhé straně - komunitární předpisy. Na české straně se sbližování vztahuje na právní předpisy jakékoliv právní síly, tedy jak normy zákonné, tak i podzákonné. Aproximace v podstatě přesněji vystihuje tento proces v tom smyslu, že znamená přibližování českého právního řádu k právu ES, tedy přizpůsobování práva jednosměrně, pouze z české strany k právu ES. Ani harmonizace, ani aproximace však neznamenají vznik práva, které by bylo jednotné pro ES a ČR, a nahradilo tak národní právo.Tím se sbližování liší od unifikace*1), popř. recepce.

  Termínem acquis communautaire *2) se označuje vše, čeho bylo v oblasti práva ES dosaženo, tedy souhrn všech právních pravidel v jakékoliv formě, které tvoří právo ES. Všechna tato pravidla se stávají pro nový stát okamžikem přijetí závazná se všemi důsledky. Termín se používá především ve vztahu k zemím, které jsou přijímány za nové členy EU. Rozumí se jím, že nová země přijme a vezme za své stávající i budoucí práva a povinnosti spjaté se systémem a institucionálním rámcem EU včetně práv a povinností plynoucích z multilaterálních i bilaterálních dokumentů, jež EU a její členské země podepsaly.

  V odborné literatuře se často užívá mylného označení *Dohoda o přidružení*, namísto přesnějšího pojmu *Asociační dohoda* či *Evropská dohoda*. Takové označení nepovažují za přesné. Asociační dohodě předcházela Dohoda o přidružení, která byla podepsána ČSFR v prosinci 1991. ČSFR však jako subjekt mezinárodního práva zanikla dříve, než mohla vstoupit v platnost. Vznikly dva nové nástupnické státy ČR a SR a bylo tedy nutné sjednat nové dohody - tzv. Evropské dohody o přidružení. Domnívám se tedy, že je přesnější používat označení *Evropská dohoda o přidružení*, resp. *Evropská dohoda*, příp. *Asociační dohoda*, čímž mám na mysli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, jak vyplývá ze Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb. ve znění posledních sdělení.

  *1) K tomu více Šišková, N. Základní otázky sbližování českého práva s právem ES, str. 18.
  *2) Často se lze také setkat s neméně přesným označením acquis.

       

  zařadil(a): Ján Matejka
  Ohodnoťte článek:
  Zatím hlasovalo: 189 čtenářů, průměrná známka je: 2.84
  Oznámkujte jako ve škole:
  Případné související články:
  Prostor pro váš názor
    
    jméno:      e-mail:

  » Názor ze dne 12.1. 19:53  Autor příspěvku:  zevl
        na nic je to
  » Názor ze dne 12.2. 14:50  Autor příspěvku:  Zuzana Kotrbancová
        Ahoj Honzo, nemyslíš, že pojmy unifikace a recepce spadají spíše do oblasti mez. práva veřejného a týkají se hlavně vztahu práva vnitrostátního a mezinárodního ( v pojetí dualistické teorie) ? Protože právo ES je, jak sám dobře víš, nadámo supranacionalitou a subsidiaritou a v případě některých pramenů ( viz nařízení a některé směrnice) bezprostředním účinkem, připadá mi docela mimo mísu mluvit v této souvislosti o unifikaci či recepci, nemyslíš? Nebylo by namístě mluvit spíš o transpozici a implementaci(vzávislosti na tom, o který konkrétní pramen práva by se v daném případě jednalo?) Nemůžu souhlasit ani s tím, že proces přibližování uvedených právních řádů charakterizuješ jako JEDNOSMĚRNÝ.. Pokud mě paměť neklame ( a na to je snad ještě brzy)probíhá v ČR sbližování práva za pomocí 3 základních nástrojů- nejedná se přitom jen o E.dohodu o přidružení, ale taky o usnesení vlády a tzv. BÍLOU KNIHU Komise ES I když je bílá kniha právně nezávazným dokumentem, těší se značnému významu. Taky ED pvažuje politický DIALOG za nástroj sloužící k postupnému sbližování práva ES a ČR atd...(viz činnost rady přidružení atd...) Coty na to? Zuzana


  zobrazit všechny reakce

  [ JURISTIC: | ODKAZY | KNIHOVNA | KALENDÁŘ | JOBS | BAZAR | DISKUSE | HLEDAT ]
  PROJEKTY:   Mezinárodní právo |  Právo a EU |  Ústavní právo |  Občanské právo |  Obchodní právo |  Trestní právo |  Pracovní právo

  Copyright JURISTIC 2000-2002,  odpovědná osoba eu@juristic.cz2000 - 2001 Ján Matejka,  2002 František Čakrt  Design a partneři